Press Release |

Huawei - 5G THE EUROPEAN WAY

Press contact

Yingying Li

+32 470 779 011

yingyingli@huawei.com

Jakub Hera­Adamowicz

+32 499 641 839

jakub.hera.adamowicz@huawei.com

MORE ?  
What's going on